ราคาที่แสดงไว้ด้านบนนี้ เป็นราคาโดยประมาณ ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที เว้นแต่ข้อมูลที่มีการบอกเวลากำกับ
ถ้าเข้าซื้อ DW ที่ราคา 0 บาท (หุ้นอ้างอิงที่ 0 บาท)
และขาย DW ที่ราคา 0 บาท (หุ้นอ้างอิงที่ 0 บาท)
จะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ 0%
Disclaimer