อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2562 11:35

Highlight DW23

Highlight
New
Expires Soon
Effective Gearing (%)
Sensitivity
Time Decay
Implied Vol. (%)
Last Trade Date
4.94
3.07
-0.2335
35.67
31 ม.ค. 2563
7.45
0.55
-1.5229
42.13
31 ม.ค. 2563
5.05
0.84
-1.1778
53.55
31 ม.ค. 2563
6.06
0.12
-7.0098
78.48
28 พ.ย. 2562
7.20
0.60
-1.4995
44.41
31 ม.ค. 2563
6.25
1.35
-1.0733
53.93
28 พ.ย. 2562
6.08
0.93
-10.8640
68.37
28 พ.ย. 2562
11.77
0.26
-6.1571
43.84
28 พ.ย. 2562
5.65
1.25
-1.3275
64.49
28 พ.ย. 2562
9.94
0.36
-6.5593
59.00
28 พ.ย. 2562

ปฏิทิน DW23

กันยายน 2562
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Today
First Trade Date
Last Trade Date

สาระน่ารู้

Most Market Underlying Assets

Volume
Latest
Change
% Change
17,931,900
44.50
-0.50
-1.11
9,582,400
10.70
0.00
0.00
8,537,000
61.00
-1.00
-1.61
4,593,400
36.25
0.00
0.00
3,549,000
11.00
0.10
0.92
3,535,200
9.95
-0.05
-0.50
3,011,700
51.00
-0.25
-0.49
2,381,000
68.25
-0.50
-0.73
1,735,500
230.00
-6.00
-2.54
1,419,900
60.00
-0.25
-0.41

Most Trade DW23

Volume
Latest
Change
% Change
535,000
0.23
-0.01
-4.17
2,000
1.79
-0.02
-1.10
500
0.08
0.00
0.00
200
0.20
0.05
33.33
100
0.41
0.02
5.13
0
0.06
0.00
0.00
0
0.08
0.00
0.00
0
1.16
0.00
0.00
0
0.65
0.00
0.00
0
0.37
0.00
0.00

ข่าวสารและกิจกรรม