อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2562 15:45

Highlight DW23

Highlight
New
Expires Soon
Effective Gearing (%)
Sensitivity
Time Decay
Implied Vol. (%)
Last Trade Date
6.11
0.67
-1.1576
45.76
28 มิ.ย. 2562
0.00
0.00
-0.0010
114.13
31 ม.ค. 2562
0.00
0.00
0.0000
500.00
31 ต.ค. 2561
9.87
0.82
-7.7103
77.90
31 ม.ค. 2562
8.08
0.04
-10.0974
50.53
28 ก.พ. 2562
6.24
0.95
-0.9130
40.75
28 มิ.ย. 2562
4.78
0.44
-1.2720
62.08
28 มิ.ย. 2562
7.70
0.36
-2.4333
49.29
28 มิ.ย. 2562
9.55
0.33
-5.5935
57.55
28 ก.พ. 2562
0.00
0.00
-0.0039
155.44
31 ต.ค. 2561

ปฏิทิน DW23

พฤศจิกายน 2561
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Today
First Trade Date
Last Trade Date

สาระน่ารู้

Most Market Underlying Assets

Volume
Latest
Change
% Change
154,980,800
2.18
-0.08
-3.54
104,047,600
4.70
0.02
0.43
50,117,000
0.53
0.01
1.92
40,850,500
19.80
-0.40
-1.98
32,906,900
6.65
-0.10
-1.48
25,441,700
4.12
0.04
0.98
24,394,700
48.00
0.75
1.59
23,468,000
9.60
-0.05
-0.52
22,683,700
10.00
0.05
0.50
19,633,400
75.00
0.75
1.01

Most Trade DW23

Volume
Latest
Change
% Change
1,320,000
0.14
-0.02
-12.50
691,600
0.21
0.01
5.00
500,200
0.13
0.01
8.33
60,000
0.15
-0.03
-16.67
35,000
0.45
-0.01
-2.17
25,000
0.24
0.00
0.00
20,000
0.28
0.01
3.70
1,900
0.06
-0.01
-14.29
100
0.01
0.00
0.00
0
0.01
0.00
0.00

ข่าวสารและกิจกรรม