อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2562 16:29

Highlight DW23

Highlight
New
Expires Soon
Effective Gearing (%)
Sensitivity
Time Decay
Implied Vol. (%)
Last Trade Date
17.79
0.08
-27.3675
57.09
28 มิ.ย. 2562
4.85
2.25
-0.3152
34.18
31 ม.ค. 2563
-12.23
-0.18
-7.5910
39.69
30 ส.ค. 2562
-11.04
-0.15
-5.8844
41.07
30 ส.ค. 2562
-7.03
-0.96
-1.7792
45.61
30 ส.ค. 2562
12.05
0.29
-7.7357
49.77
31 ก.ค. 2562
11.52
0.19
-9.3548
42.58
31 ก.ค. 2562
1.19
0.01
-0.5726
76.41
28 มิ.ย. 2562
-9.94
-0.58
-5.0621
48.55
30 ส.ค. 2562
5.08
0.85
-0.5188
39.69
31 ม.ค. 2563

ปฏิทิน DW23

กุมภาพันธ์ 2562
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Today
First Trade Date
Last Trade Date

สาระน่ารู้

Most Market Underlying Assets

Volume
Latest
Change
% Change
285,414,900
4.78
0.02
0.42
142,681,900
0.73
0.00
0.00
138,294,900
5.15
0.00
0.00
110,280,700
11.30
0.10
0.89
92,001,800
3.24
0.10
3.18
68,159,300
1.98
0.00
0.00
61,328,600
11.00
-0.10
-0.90
57,677,900
25.50
0.00
0.00
57,630,500
48.50
-0.50
-1.02
51,104,500
4.24
0.08
1.92

Most Trade DW23

Volume
Latest
Change
% Change
4,200,000
0.47
0.02
4.44
3,767,400
0.49
0.03
6.52
3,344,000
0.24
0.05
26.32
2,800,000
0.62
-0.03
-4.62
1,375,100
0.36
0.02
5.88
1,300,000
0.62
0.01
1.64
1,260,200
0.35
0.02
6.06
1,200,000
0.65
0.02
3.17
1,050,000
0.24
-0.04
-14.29
1,000,000
0.42
-0.01
-2.33

ข่าวสารและกิจกรรม