อัพเดทล่าสุด 11 พ.ย. 2562 15:59

Highlight DW23

Highlight
New
Expires Soon
Effective Gearing (%)
Sensitivity
Time Decay
Implied Vol. (%)
Last Trade Date
5.34
3.13
-0.2650
35.09
31 ม.ค. 2563
3.10
0.49
-2.2318
73.68
31 ม.ค. 2563
7.65
0.69
-1.7887
45.15
31 ม.ค. 2563
7.66
0.09
-17.9759
80.74
28 พ.ย. 2562
7.36
0.60
-1.8879
46.50
31 ม.ค. 2563
7.85
1.51
-1.5013
54.37
28 พ.ย. 2562
9.50
0.55
-8.3506
72.63
28 พ.ย. 2562
10.22
0.11
-13.5497
49.70
28 พ.ย. 2562
6.59
1.51
-1.4609
66.12
28 พ.ย. 2562
8.10
0.15
-14.2480
70.56
28 พ.ย. 2562

ปฏิทิน DW23

กันยายน 2562
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Today
First Trade Date
Last Trade Date

สาระน่ารู้

Most Market Underlying Assets

Volume
Latest
Change
% Change
40,000,000
9.95
-0.05
-0.50
38,911,500
45.25
-0.25
-0.55
8,590,400
70.75
-2.00
-2.75
8,405,500
10.80
0.00
0.00
7,061,900
17.00
-0.50
-2.86
6,344,200
64.00
-0.25
-0.39
3,873,200
11.20
0.00
0.00
2,538,500
228.00
-2.00
-0.87
2,138,400
37.00
-0.25
-0.67
2,083,000
60.75
-0.50
-0.82

Most Trade DW23

Volume
Latest
Change
% Change
1,000
0.36
-0.16
-30.77
900
0.12
0.00
0.00
900
0.57
0.07
14.00
700
0.12
0.09
300.00
500
0.29
-0.25
-46.30
400
1.73
-0.05
-2.81
0
0.03
0.00
0.00
0
0.08
0.00
0.00
0
1.43
0.00
0.00
0
0.02
0.00
0.00

ข่าวสารและกิจกรรม