อัพเดทล่าสุด 25 มี.ค. 2562 16:23

Highlight DW23

Highlight
New
Expires Soon
Effective Gearing (%)
Sensitivity
Time Decay
Implied Vol. (%)
Last Trade Date
6.97
0.76
-1.4804
47.11
28 มิ.ย. 2562
9.55
1.15
-1.4614
35.01
31 พ.ค. 2562
6.47
0.73
-1.2736
46.84
31 ก.ค. 2562
7.59
0.82
-1.1475
37.23
31 ก.ค. 2562
7.23
0.89
-1.9235
52.69
31 พ.ค. 2562
8.24
0.58
-2.1151
45.37
28 มิ.ย. 2562
9.81
1.07
-2.1852
39.39
31 พ.ค. 2562
6.97
0.71
-1.7411
50.08
28 มิ.ย. 2562
9.37
0.51
-2.2843
42.03
28 มิ.ย. 2562
10.01
0.66
-3.0720
44.72
31 พ.ค. 2562

ปฏิทิน DW23

กุมภาพันธ์ 2562
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Today
First Trade Date
Last Trade Date

สาระน่ารู้

Most Market Underlying Assets

Volume
Latest
Change
% Change
117,156,600
0.62
-0.02
-3.13
81,022,300
23.80
0.80
3.48
69,623,100
47.75
-1.00
-2.05
58,284,700
2.10
-0.02
-0.94
47,982,100
4.20
0.00
0.00
46,240,300
74.25
-1.75
-2.30
43,414,900
24.30
-0.20
-0.82
38,199,900
10.00
-0.10
-0.99
29,513,100
48.25
-1.50
-3.02
26,734,600
18.90
-0.30
-1.56

Most Trade DW23

Volume
Latest
Change
% Change
15,883,500
0.40
0.06
17.65
3,820,000
0.11
-0.02
-15.38
2,950,000
0.44
-0.08
-15.38
2,450,000
0.14
-0.03
-17.65
2,409,500
0.19
-0.02
-9.52
2,200,000
0.12
-0.03
-20.00
2,029,000
0.11
0.01
10.00
1,977,200
0.17
-0.02
-10.53
1,825,500
0.41
-0.07
-14.58
1,820,000
0.23
-0.02
-8.00

ข่าวสารและกิจกรรม