อัพเดทล่าสุด 18 เม.ย. 2562 16:28

Highlight DW23

Highlight
New
Expires Soon
Effective Gearing (%)
Sensitivity
Time Decay
Implied Vol. (%)
Last Trade Date
7.29
0.97
-1.4755
46.57
28 มิ.ย. 2562
9.94
1.50
-1.3866
34.72
31 พ.ค. 2562
-7.82
-0.53
-1.7314
38.09
30 ส.ค. 2562
-6.94
-0.74
-1.4125
39.20
30 ส.ค. 2562
-5.15
-0.75
-1.0522
45.74
30 ส.ค. 2562
6.65
0.86
-1.2948
46.81
31 ก.ค. 2562
7.81
0.93
-1.1874
37.49
31 ก.ค. 2562
8.07
1.07
-2.2563
52.15
31 พ.ค. 2562
8.93
1.73
-2.4482
45.17
28 มิ.ย. 2562
-6.05
-1.19
-1.6648
48.03
30 ส.ค. 2562

ปฏิทิน DW23

กุมภาพันธ์ 2562
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Today
First Trade Date
Last Trade Date

สาระน่ารู้

Most Market Underlying Assets

Volume
Latest
Change
% Change
250,374,900
2.06
-0.02
-0.96
92,073,500
7.10
0.00
0.00
82,233,800
5.80
0.10
1.75
62,533,100
4.22
0.02
0.48
59,473,400
0.64
0.00
0.00
46,800,900
10.40
0.10
0.97
40,347,500
25.75
0.50
1.98
30,465,900
4.32
0.08
1.89
28,587,800
11.00
0.20
1.85
26,709,400
47.75
-0.75
-1.55

Most Trade DW23

Volume
Latest
Change
% Change
8,744,300
0.63
0.12
23.53
4,743,000
0.60
0.02
3.45
3,769,800
0.42
0.03
7.69
3,651,600
0.46
0.00
0.00
2,520,000
0.22
-0.01
-4.35
2,250,000
0.11
0.02
22.22
2,212,300
0.29
0.05
20.83
1,572,800
0.23
-0.02
-8.00
1,570,500
0.10
0.02
25.00
1,500,000
0.26
-0.01
-3.70

ข่าวสารและกิจกรรม