อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 11:25

Highlight DW23

Highlight
New
Expires Soon
Effective Gearing (%)
Sensitivity
Time Decay
Implied Vol. (%)
Last Trade Date
5.26
2.69
-0.3321
34.80
31 ม.ค. 2563
8.09
0.66
-1.0646
36.82
31 ม.ค. 2563
5.64
1.03
-0.7500
43.72
31 ม.ค. 2563
6.14
0.45
-2.7024
70.55
28 พ.ย. 2562
6.22
0.71
-1.0245
44.17
31 ม.ค. 2563
6.05
1.04
-1.2017
53.06
28 พ.ย. 2562
4.57
1.02
-1.1137
70.54
28 พ.ย. 2562
10.30
0.45
-3.1070
41.45
28 พ.ย. 2562
26.14
0.61
-23.8019
45.37
30 ก.ย. 2562
5.27
0.97
-1.3361
64.61
28 พ.ย. 2562

ปฏิทิน DW23

กันยายน 2562
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Today
First Trade Date
Last Trade Date

สาระน่ารู้

Most Market Underlying Assets

Volume
Latest
Change
% Change
13,093,100
11.00
0.10
0.92
12,120,700
45.50
0.00
0.00
7,720,100
33.25
0.25
0.76
5,570,800
217.00
-5.00
-2.25
4,140,600
7.60
-0.10
-1.30
4,021,100
7.85
0.10
1.29
3,149,200
48.00
-0.50
-1.03
2,689,100
37.00
0.00
0.00
2,674,800
17.60
0.50
2.92
2,139,500
53.25
0.75
1.43

Most Trade DW23

Volume
Latest
Change
% Change
450,000
0.12
0.01
9.09
150,000
0.10
0.00
0.00
900
0.68
-0.08
-10.53
700
0.72
0.09
14.29
700
0.41
-0.07
-14.58
400
0.03
-0.02
-40.00
0
1.74
0.00
0.00
0
0.01
0.00
0.00
0
0.19
0.00
0.00
0
0.15
0.00
0.00

ข่าวสารและกิจกรรม