อัพเดทล่าสุด 27 ม.ค. 2563 16:06

Highlight DW23

Highlight
New
Expires Soon
Effective Gearing (%)
Sensitivity
Time Decay
Implied Vol. (%)
Last Trade Date
9.89
3.60
-0.2983
69.54
31 ม.ค. 2563
1.72
0.02
-1.8887
76.06
31 ม.ค. 2563
0.00
0.00
0.0000
149.86
31 ม.ค. 2563
2.17
0.85
-0.1031
48.32
29 พ.ย. 2564
0.00
0.00
0.0000
140.77
31 ม.ค. 2563
0.00
0.00
0.0000
160.84
31 ม.ค. 2563

ปฏิทิน DW23

มกราคม 2563
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Today
First Trade Date
Last Trade Date

สาระน่ารู้

Most Market Underlying Assets

Volume
Latest
Change
% Change
39,655,700
11.00
-0.10
-0.90
26,177,200
48.50
-4.50
-8.49
22,514,800
31.00
-2.50
-7.46
7,869,100
59.25
-1.25
-2.07
5,894,000
39.25
-2.00
-4.85
5,401,100
216.00
-7.00
-3.14

Most Trade DW23

Volume
Latest
Change
% Change
0
0.01
0.00
0.00
0
0.84
0.00
0.00
0
0.10
0.00
0.00
0
0.06
0.00
0.00
0
0.11
0.00
0.00
0
0.93
0.00
0.00

ข่าวสารและกิจกรรม